Četiri metode za poboljšanje visoke definicije LED ekrana u boji

1、 Poboljšajte kontrast LED ekrana u punoj boji
Kontrast je jedan od ključnih faktora koji utiču na vizuelne efekte. Općenito govoreći, što je kontrast veći, što je slika jasnija i realnija, i što su boje življe i življe. Visok kontrast je od velike pomoći za jasnoću, detaljno predstavljanje, i prikaz slika na nivou sivih tonova.
kupiti led ekrane za iznajmljivanje (4)
2、 Poboljšajte nivo sivih tonova LED ekrana u punoj boji
Nivo sivih tonova LED ekrana odnosi se na nivo svjetline koji se može razlikovati od najtamnije do najsvjetlije u jednoj primarnoj boji. Što je viši nivo sivih tonova LED ekrana u punoj boji, što su boje bogatije i življe; Naprotiv, boja displeja je jednostruka i promene su jednostavne. Povećanje nivoa sivih tonova može značajno povećati dubinu boje, što rezultira geometrijskim povećanjem u hijerarhiji prikaza boja slike. Danas, mnogi proizvođači LED ekrana u boji mogu postići nivo sivih tonova od 14-16 bita, čineći da hijerarhija slike razlikuje detalje i efekte prikaza delikatnijim, realno, i šareno.
3、 Smanjite razmak tačaka kod LED ekrana u punoj boji
Smanjenje razmaka između tačaka LED video zid u punoj boji može uvelike poboljšati jasnoću ekrana, što je manji razmak između tačaka, veća je gustina piksela po jedinici površine LED displeja u punoj boji, i što više detalja može prikazati, čineći prikaz delikatnijim i realističnijim.
4、 Kombinacija LED ekrana u punoj boji sa video procesorima
LED video procesori mogu koristiti napredne algoritme za modifikaciju signala sa lošim kvalitetom slike, izvršiti niz procesa kao što je deinterlacing, oštrenje ivica, kompenzacija pokreta, itd., poboljšati detalje prikaza slike, i poboljšati kvalitet prikaza slike. Koristite algoritme za skaliranje slike video procesora kako biste osigurali da su video slike skalirane radi održavanja maksimalne jasnoće i nivoa sivih tonova; Osim toga, video procesor treba da ima bogate opcije podešavanja slike i efekte da obradi osvetljenost slike, kontrast, i nijansama sive kako bi se osiguralo da LED ekran u boji daje meku i jasnu sliku.
WhatsApp nas