Η οθόνη LED με μικρό βήμα pixel ονομάζεται επίσης οθόνη LED στενού βήματος pixel ή οθόνη LED λεπτού βήματος pixel. Αναφέρεται στην οθόνη LED με βήμα pixel μικρότερο από 2,5 mm. Στο παρόν, η τάση είναι 1,56 χλστ, 1.2mm, 0.9mm είναι έτοιμο, και θα πάει σε χαμηλότερο pixel pixel πολύ σύντομα σίγουρα.

WhatsApp chat