მცირე პიქსელიანი LED დისპლეი ასევე უწოდებენ ვიწრო პიქსელით LED დისპლეი ან თხელი პიქსელიანი LED დისპლეი. ეს ეხება LED დისპლეს, რომლის პიქსელის სიმაღლე 2.5 მმ-ზე ნაკლებია. Ამჟამად, ტენდენცია არის 1.56 მმ, 1.2მმ, 0.9მმ მზად არის, და რა თქმა უნდა, ძალიან მალე მიდის დაბალ პიქსელზე.

WhatsApp us