सानो पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्लेलाई न्यारो पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले वा फाइन पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले पनि भनिन्छ।. यसले 2.5mm भन्दा कम पिक्सेल पिच भएको एलईडी डिस्प्लेलाई जनाउँछ. हाल, प्रवृत्ति 1.56mm छ, 1.2mm, 0.9मिमी तयार छ, र यो निश्चित रूपमा धेरै चाँडै तल्लो पिक्सेल पिचमा जान्छ.

WhatsApp chat