Дотор түрээсийн LED дэлгэц нь суулгах, буулгахад хялбар бөгөөд хурдан байдаг, ажлын цаг, хөдөлмөрийн зардлыг хэмнэх. Тодорхой үйл явдалд зориулж бүтээлч тохируулга хий, янз бүрийн хэрэглээнд уян хатан. Хэрэв эвдрэл гарсан тохиолдолд үүнийг хялбархан засварлаж болно.

Бидэнд WhatsApp