Гадна түрээсийн LED дэлгэц гэдэг нь LED технологийг ашигладаг гадаа дэлгэц түрээслэхийг хэлнэ. Энэ нь гадаа суурилуулсан LED дэлгэцийн эсрэг юм. Түрээсийн led дэлгэцийн бүтэц нь хөнгөн зэрэг шинж чанартай байх ёстой, туранхай,усны хамгаалалт, хурдан угсарна & задлах.

Бидэнд WhatsApp