Hiển thị tất cả 6 kết quả

Màn hình LED sân pixel nhỏ còn được gọi là màn hình LED sân pixel hẹp hoặc màn hình LED sân pixel nhỏ. Nó đề cập đến màn hình LED có độ cao pixel thấp hơn 2,5mm. Hiện tại, xu hướng là 1,56mm, 1.2mm, 0.9mm đã sẵn sàng, và chắc chắn nó sẽ giảm độ cao pixel rất sớm.

× Whatsapp