Màn hình quảng cáo LED khối ma thuật nhiều mặt

Màn hình video Cube LED là màn hình LED sáng tạo. Hình dạng độc đáo và hình ảnh độ nét cao hoàn hảo cho quảng cáo bán lẻ. 3Quảng cáo sáng tạo hiệu ứng D cho người mẫu trong nhà và ngoài trời.

Kích thước bảng đèn Led: được thiết kế riêng.
Các ứng dụng: quảng cáo trong nhà/ngoài trời
Hệ thống điều khiển: Novastar / Linsn / Colorlight.
WhatsApp chúng tôi