จอแสดงผล LED ระยะพิทพิกเซลขนาดเล็กเรียกอีกอย่างว่าจอแสดงผล LED ระยะพิทช์พิกเซลแคบหรือจอแสดงผล LED ระยะพิทพิกเซลละเอียด. หมายถึงจอแสดงผล LED ที่มีระยะห่างระหว่างพิกเซลต่ำกว่า 2.5 มม. ในปัจจุบัน, แนวโน้มคือ 1.56 มม, 1.2มม, 0.9มม. พร้อม, และมันจะลดระดับพิกเซลลงในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน.

WhatsApp เรา