จอแสดงผล LED กลางแจ้งครอบครองตำแหน่งที่โดดเด่นของจอแสดงผล LED คงที่เสมอ. สำหรับจอแสดงผล LED คงที่กลางแจ้ง, มีความสว่างสูงถึง 6,500-7,000 nits และความน่าเชื่อถือที่ดีเยี่ยม

WhatsApp เรา