เช่าจอแสดงผล LED กลางแจ้งหมายถึงการเช่าจอแสดงผลกลางแจ้งที่ใช้เทคโนโลยี LED. อยู่ตรงข้ามกับจอแสดงผล LED แบบติดตั้งถาวรกลางแจ้ง. โครงสร้างของจอแสดงผล LED สำหรับเช่าควรมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น น้ำหนักเบา, บาง,กันน้ำ, ประกอบเร็ว & ถอดแยกชิ้นส่วน.

WhatsApp เรา