អេក្រង់ LED ភីកសែលតូច ត្រូវបានគេហៅផងដែរថា អេក្រង់ LED ភីកសែល តូចចង្អៀត ឬ អេក្រង់ LED ភីកសែល ល្អិតល្អន់. វាសំដៅទៅលើអេក្រង់ LED ដែលមានកម្រិតភីកសែលទាបជាង 2.5mm. នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន, និន្នាការគឺ 1.56 ម។, 1.2ម, 0.9mm រួចរាល់, ហើយវាទៅកម្រិតភីកសែលទាបឆាប់ៗសម្រាប់ប្រាកដ.

WhatsApp chat