ការជួលអេក្រង់ LED នៅខាងក្រៅសំដៅលើការជួលអេក្រង់ខាងក្រៅដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា LED. វាផ្ទុយទៅនឹងអេក្រង់ LED ដំឡើងថេរនៅខាងក្រៅ. រចនាសម្ព័ននៃការជួលអេក្រង់ LED គួរតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាទម្ងន់ស្រាល, ស្ដើង,មិន​ជ្រាប​ទឹក, ប្រមូលផ្តុំលឿន & រុះរើ.

WhatsApp ពួកយើង