អេក្រង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម LED គូបវេទមន្តពហុភាគី

ការបង្ហាញវីដេអូ LED Cube គឺជាការបង្ហាញ LED ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត. រូបរាងពិសេស និងរូបភាពនិយមន័យខ្ពស់គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ. 3ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត D Effect សម្រាប់ម៉ូដែលក្នុងផ្ទះ និងខាងក្រៅ.

ទំហំបន្ទះ LED: កាត់ដេរ.
កម្មវិធី: ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងផ្ទះ / ក្រៅ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ: Novastar/Linsn/Colorlight.
WhatsApp ពួកយើង