អេក្រង់ LED ខាងក្រៅតែងតែកាន់កាប់ទីតាំងលេចធ្លោនៃអេក្រង់ LED ថេរ. សម្រាប់អេក្រង់ LED ថេរនៅខាងក្រៅ, វាមានពន្លឺខ្ពស់រហូតដល់ 6,500-7,000 nits និងភាពជឿជាក់ដ៏អស្ចារ្យ

WhatsApp ពួកយើង