អេក្រង់ LED គូបខាងក្រៅ P2.5 P3 សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហាងលក់រាយ

Cube led screen គឺជាអេក្រង់ LED បីវិមាត្រ ដែលមានរូបរាងទាន់សម័យ. វាត្រូវបានផ្សំឡើងដោយ 5/6 អេក្រង់បង្ហាញ LED. ហើយគម្លាតរវាងយន្តហោះនីមួយៗគឺតូចណាស់។.

ទំហំបន្ទះ LED: កាត់ដេរ.
កម្មវិធី: ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងផ្ទះ / ក្រៅ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ: Novastar/Linsn/Colorlight.
WhatsApp ពួកយើង