LED дисплеј за изнајмување на отворено се однесува на изнајмување надворешен дисплеј што користи LED технологија. Спротивно на тоа е LED дисплејот со фиксна инсталација на отворено. Структурата на изнајмените LED дисплеи треба да биде со карактеристики како што се лесни, тенок,водоотпорен, брзо склопување & расклопуваат.

WhatsApp нас