Нашата работилница за LED дисплеј е полна со различни изнајмени LED панели кои вршат тестирање на возраста

Годината 2022 е при крај, нашето производство на LED дисплеј е со полн капацитет за да ги задоволи потребите за брза испорака на клиентите.

Работилницата е полна со разни лед ѕидови, особено P3.91 внатрешен LED дисплеј, P4.81 надворешен LED дисплеј, P1.25 LED екрани со мали чекори.

× Whatsapp